Home » اب‍ن‌ح‍ام‍د ی‍ا آخ‍ری‍ن‌ خ‍ان‍دان‌ ب‍ن‍ی س‍راج‌ by François-René de Chateaubriand
اب‍ن‌ح‍ام‍د ی‍ا آخ‍ری‍ن‌ خ‍ان‍دان‌ ب‍ن‍ی س‍راج‌ François-René de Chateaubriand

اب‍ن‌ح‍ام‍د ی‍ا آخ‍ری‍ن‌ خ‍ان‍دان‌ ب‍ن‍ی س‍راج‌

François-René de Chateaubriand

Published
ISBN :
144 pages
Enter the sum

 About the Book 

داستان بازگشت ابن حامد - آخرین بازمانده ی خاندان عرب حاکم بر آندلس یعنی بنی سراج - به قرناطه برای مشاهده ی محل زندگی پدران خود. در این سفر ابن حامد دل به زنی می بازد به نام دونا بلانکا. او نیز مهر ابن حامد به دل می گیرد. اما یکی مسیحی است و دیگریMoreداستان بازگشت ابن حامد - آخرین بازمانده ی خاندان عرب حاکم بر آندلس یعنی بنی سراج - به قرناطه برای مشاهده ی محل زندگی پدران خود. در این سفر ابن حامد دل به زنی می بازد به نام دونا بلانکا. او نیز مهر ابن حامد به دل می گیرد. اما یکی مسیحی است و دیگری مسلمان. پس از نزاع بسیار سرانجام ابن حامد تسلیم تغییر دین می شود اما در همان حین در می یابد که دونا بلانکا از نسل همان کسی است که اجدادش را با شکنجه و درد بسیار کشته است. این رخداد باعث می گردد از سر شرم اجداد خود دست از این ازدواج بکشد. بدین ترتیب آخرین امید تداوم دو خاندان بنی سراج و بیوار ( یا سانتافه )ناپدید می شود.