Home » חתונה בוכרית by דן-בניה סרי
חתונה בוכרית דן-בניה סרי

חתונה בוכרית

דן-בניה סרי

Published 2006
ISBN :
366 pages
Enter the sum

 About the Book 

בנובלה חתונה בוכרית נעתר גבר צעיר לבקשת אביו להינשא לאישה כעורה כדי לפרוע חוב שהוא חב לאביה, אולם אינו מספר לאיש מבני משפחתו שהמניע להחלטתו היא אישה אחרת, אהובתו האמיתית. בפסלים פרסיים נהפכים חיי הנישואים של רינה וניסן להתגוששות יומיומית ואכזרית בשלMoreבנובלה חתונה בוכרית נעתר גבר צעיר לבקשת אביו להינשא לאישה כעורה כדי לפרוע חוב שהוא חב לאביה, אולם אינו מספר לאיש מבני משפחתו שהמניע להחלטתו היא אישה אחרת, אהובתו האמיתית. בפסלים פרסיים נהפכים חיי הנישואים של רינה וניסן להתגוששות יומיומית ואכזרית בשל סירובה של רינה להביא ילד לעולם. בהכנות לאביב נוסע גבר צעיר לבקר את בת זוגו כבדת המשקל ומסתבך בפרשת אהבים קצרה עם שכנתו לספסל באוטובוס.כוחו הספרותי של דן-בניה סרי, מן המספרים המשוכללים ביותר הכותבים היום, רק הולך ומתעדן עם השנים, ופורש לפני הקורא מחוזות חדשים. מתחת לשלוש הנובלות המכונסות בחתונה בוכרית מצוי הר געש של יצרים ודרמה כבר מראשיתן, אולם ההתפרצות מושעית עד לסופן, כאשר הדמויות נוקטות פעולה המכריעה את גורלן. אך עד אז, בדיוק בשל רחישתם שאינה חדלה, משמשים הדרמה והיצר כר נרחב לסצנות קומיות.